[ Zadzwoń: 530 662 600]

Regulamin sklepu

1. Sklep internetowy Nolle dostępny pod adresem www.sklep.nolle.pl i zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez:
Nolle Iwona Barylska
Pasieczna 2/6 lok.90 91-362 Łódź
NIP 661-214-65-19 REGON 364314127


2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.nolle.pl.


3. Zamówienie może zostać złożone zarówno przez osoby zarejestrowane w sklepie za pomocą specjalnego formularza, jak i osoby dokonujące jednorazowych zakupów, bez konieczności logowania się.


4. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów niezbędnych w działalności Sklepu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


6. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.


7. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy do Klienta (koszty dostawy widoczne są przy składaniu zamówienia, jak również w zakładce „Informacja -->Dostawa” na stronie Sklepu).


8. Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przelewem na konto bankowe w mBanku:
70 1140 2004 0000 3602 7618 8752
Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, na wskazany przez Klienta adres e-mail automatycznie wysyłany jest e-mail ze Sklepu ze szczegółami zamówienia.
Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu;
b) Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl (za pośrednictwem kart płatniczych, e-przelewów).
Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia płatności przez Transferuj.pl.


9. Sklep czeka 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na zaksięgowanie wpłaty za zakupy. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.


10. Sklep wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Klienta. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Klienta, wyrażone w formie pisemnej.


11. W przypadku niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Nolle, po uprzednim uzgodnieniu sposobu przesyłki.


12. Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej, które to różnice mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów monitora.


13. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki.


14. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu Klient ma prawo: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpić od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


15. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Nolle.


16. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.


17. W okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracana przesyłka musi być kompletna, natomiast zakupione produkty nie mogą być uszkodzone.


18. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać przesyłką poleconą na adres Sklepu. Koszty przesyłki powinien ponieść Klient. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz informację na temat preferownej formy zwrotu płatności. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zwrotu towaru. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.


19. Korzystanie ze strony Sklepu Nolle jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz polityki prywatności.


20. Firma Nolle Iwona Barylska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zasadach funkcjonowania Sklepu. Zmiany te nie dotyczą już zawartych umów.


21. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego Nolle w związku z zakupami jest Nolle Iwona Barylska, ul. Pasieczna 2/6 lok.90, 91-362 Łódź.